SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

Na temelju članka 8. stavka 3. Sporazuma o osnivanju ustanove - Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9.sjednici od 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

I.

Anđelko Florijan imenuje se za člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

II.

Mandat člana iz točke I. oveOdluke traje do 31. listopada 2018. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-41

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr