SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

9.

Na temelju članka 65. stavak 4. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj: 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za
hitnu medicinu Primorsko-goranske županije planiranih na poziciji programa 420601 »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite«,

Članak 1.

Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije raspoređuju se sredstva u iznosu od 1.735.000,00 kuna s pozicije proračuna Upravnog odjela za zdravstvo za Program 4206 »Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu«, Aktivnost 420601 »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« iz izvora Porezni i ostali prihodi (111) i Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (415):

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi 65.000,00

322 111 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00

329 111 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00

Izvor: 415 Naknada za koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 1.670.000,00

321 415 Naknade troškova zaposlenima 420.000,00

322 415 Rashodi za materijal i energiju 750.000,00

323 415 Rashodi za usluge 320.000,00

329 415 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00

Ukupno: 1.735.000,00

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije zaključi ugovor o korištenju raspoređenih sredstava iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-19

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr