SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

5.

Na temelju točke VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18 ), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (»Narodne novine« broj 7/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela je

O D L U K U
o minimalnim financijskim standardima, kriterijima
i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2018. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini (»Narodne novine« broj 7/18) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.911.100,00 kn.

Iznos od 3.450.000 kn raspoređuje se ovom Odlukom centrima za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode, dok će se iznos od 1.461.100 kn rasporediti odgovarajućom Odlukom za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

II.

Iznos od 3.450.000 kn iz točke I. stavka 2. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Sredstva iz točke II. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do dva puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, odnosno izvještaj o stvarno nastalim rashodima, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/18-01/1

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-18-11

Rijeka, 22. veljače 2018.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr