SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

9.

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije utvrđene su greške u pisanju, te da je greškom iz usvojenog amandmana na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije preuzeta rečenica »Stavak 3. članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije mijenja se i glasi:« te se daje ispravak Statutarne odlukeo izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije koja je objavljena u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 3/18 od 5. veljače 2018. godine

I S P R A V A K
STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA
I DOPUNAMA STATUTA GRADA OPATIJE

U naslovu se ispravlja greška u pisanju te ispravno naslov glasi: »Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije.«

U članku 1. stavku 2. briše se odredba »Stavak 3. članka 1. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije mijenja se i glasi:«, te ispravno tekst glasi:

»Iza podstavka 19. dodaju se novi podstavci 20., 21. i 22.koji glase:

(20) odluku o prihvaćanju pokroviteljstva i dodjeli sredstava za pokroviteljstva,

(21) imenuje, iz reda uglednih kulturnih i umjetničkih djelatnika, većinu članova upravnih vijeća javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Opatija,

(22) imenuje i razrješuje ravnatelje javnih ustanova u kulturi kojih je osnivač Grad Opatija, sukladno posebnom zakonu.

Dosadašnji podstavci 20. i 21. postaju podstavci 23. i 24.«

U članku 9. stavku 2. ispred riječi »vijećnici« dodaje se riječ »ili« te ispravno tekst glasi: »ili vijećnici«.

KLASA: 011-01/18-01/12

URBROJ: 2156/01-01-18-2

Opatija, 20. veljače 2018. godine

PROČELNICA UREDA GRADA

Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr