SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

15.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 40/18), slijedom prijedloga pročelnica Upravnih odjela, a u skladu s Proračunom Grada Kastva za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 32/17), Gradonačelnik Grada Kastva donosi

PLAN
prijma u službu u Upravne odjele Grada
Kastva za 2018. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravnim odjelima Grada Kastva u 2018. godini.

Članak 2.

U Upravnim odjelima Grada Kastva i Vlastitom pogonu Grada Kastva, sistematizacijom radnih mjesta, predviđeno je ukupno 23 službenika i 7 namještenika i to: u Upravnom odjelu za opće, pravne i poslove lokalne samouprave predviđeno je 7 službeničkih mjesta, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša predviđena su 4 službenička mjesta, u Upravnom odjelu za financije i proračun predviđena su 4 službenička mjesta, u Uredu Gradonačelnika predviđeno je 5 službeničkih mjesta te 1 vježbenik, u Vlastitom pogonu predviđena su 3 službenička mjesta te 7 mjesta namještenika. Popunjena suukupno 22 radna mjesta i to: 20 službeničkih mjesta, 1 vježbeničko te 1 mjesto namještenika.

Članak 3.

U 2018. godini planira se prijam 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša, srednje stručne spreme te 1 (jednog) službenika na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za opće, pravne i poslove lokalne samouprave, magistar struke ili stručni specijalist društvenog smjera.

Članak 4.

Grad Kastav ne podliježe obvezi zapošljavanja potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Kastva: www.kastav.hr i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 112-01/17-01/10

UR.BROJ: 2170-05-02/14-18-2

Kastav, 12. veljače 2018. godine

Gradonačelnik
Matej Mostarac v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr