SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

13.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 13/ 13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici, održanoj15. veljače 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva
za 2018. godinu.

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2018. godinu, koja su osigurana u Proračunu Grada Kastva za 2018. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.601,15 kuna. Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 260,11 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i članovima Gradskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Kastva za 2018. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u godišnjim iznosima kako slijedi:

-Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 10.924,82 kuna

-Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ 10.404,60 kuna

-Primorsko goranskom savezu -PGS 5.202,30 kuna

-Akciji mladih - AM - 10.664,71 kuna

-Istarski demokratski savez - IDS 2.861,26 kuna

-Unija Kvarnera - 2.601,15

-Narodna stranka - Reformisti - NS 2.601,15 kuna

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije i proračun Grada Kastva na žiroračun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-18-11

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr