SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

10.

Temeljem članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 13/13 i 32/ 17) i Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretnina u vlasništvu Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 32/10, 41/11, 40/13 i 2/ 14) Gradsko vijeće Grada Kastva na7. sjednici održanoj dana 15. veljače 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O KUPNJI NEKRETNINA

Članak 1.

Grad Kastav će otkupiti nekretnine Stečajne mase iza Preda Rijeka d.o.o. u stečaju, Ciottina 20, Rijeka i to:

k.č.br.3608, 2 radionice, 2 gospodarske zgrade i dvorište, površine 1975 m2;

k.č.br. 3609, pašnjak, površine 461 m2;

k.č.br. 4324, dvorište, površine 186 m2;

k.č.br. 4325, poslovna zgrada, 2 skladišta i dvorište, 2
zgrade, površine 782 m2;

k.č.br. 4326/1, dvorište, površine 143 m2;

k.č.br. 4326/2, dvorište, površine 25 m2;

k.č.br. 4327, dvorište, površine 188 m2;

ukupno 3760 m2, sve k.o. Kastav, upisane u zk.ul. 1059, u svrhu realizacije ciljeva iz Prostornog plana uređenja Grada Kastva i Plana ukupnog razvoja Grada Kastva.

Članak 2.

Nekretnine opisane u članku 1. ove Odluke otkupiti će se po cijeni od 3.300.062,50 kuna.

Grad Kastav će kupoprodajnu cijenu isplatiti u cijelosti, u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se gradonačelnik Grada Kastva da u ime Grada Kastva, poduzima sve potrebne radnje za provedbu ove Odluke, odnosno sklopi kupoprodajni ugovor.

Rok zaključenja kupoprodajnog ugovora je 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-05-06/1-18-8

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Zemir Delić, dipl.oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr