SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
GRAD KASTAV

8.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12, 15/15 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (Službene novine Primorsko-goranske županije, br.26/09, 13/13 i 32/17), Gradsko vijeće Grada Kastva na 7 . sjednici održanoj 15. 02. 2018. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2018.
I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu se sastoje od

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2018. i projekcija za 2019.-2020. godinu stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije «.

KLASA:021-05/18-01/01

UR. BROJ:2170-05-06/1-18-6

Kastav, 15. veljače 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik:
Zemir Delić, dipl. oec.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr