SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA VRBNIK

11.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35.Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01) i čanka 42.Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Županije primorsko goranske broj 31/09, 33/09,15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik , na svojoj sjednici održanoj dana 29.01.2018.godine donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2018.godinu

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama Programa utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2018. godini na području Općine Vrbnik .

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2018.godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1.FESTIVAL FOLKLORA

- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

2.RADIO OK

- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3.VKD FRANKOPAN

- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

4.UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA

- PLANIRANI RASHODI :1.000,00 kuna

5.OSTALI PROGRAMI U KULTURI

-PLANIRANA SREDSTVA :10.000,00 kuna

6.GLAZBENA ŠKOLA

-PLANRANI RASHODI :23.000,00 kuna

7.RESTAURACIJA NARODNIH NOŠNJI

-PLANIRANI RASHODI: 15.200,00 kuna

8.IZDAVANJE MONOGRAFIJE KRČKA KULT.BAŠTINA

- PLANIRANI IZDACI : 1.000,00 kuna

9.IZDAVANJE KNJIGE I.PAVAČIĆ »GARIČKA MAŠA«

- PLANIRANI IZDACI: 40.000,00 kuna

10. MAŠKARE

-PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA:400-01/01-18/08

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 29.01. 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr