SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA VRBNIK

9.

Na temelju članka 28. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik , (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 29.01. 2018. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz stavka (1) članka 22.Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018.godine u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik za 2018. godinu i to:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vrbnik i utvrđuju se u ukupnom iznosu od 3.673.695,00 kn, a njima raspolaže Općinski načelnik Općine Vrbnik po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela.

Načelnik Općine Vrbnik dužan je do kraja ožujka 2019. godine Općinskom vijeću Općine Vrbnik podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

KLASA: 400-01/18-01/09

URBROJ: 2142-07-03-18-1

Vrbnik,29.01.2018.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Ivan Juranić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr