SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
OPĆINA VRBNIK

6.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko goranske županije br. 31/09,33/09,15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2018. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU PRORAČUNA
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Vrbnik za 2018. godinu sastoji se od :

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2018. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Rashodi i izdaci u proračunu raspoređuju se po razdjelima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijeli Proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vrbnik za 2018. godinnu stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

KLASA: 400-01/18-01/06

URBROJ:2142-07-03-18-1

Vrbnik, 29.01.2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr