SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

4.

Natemelju članka 29. stavak 1. alineja 13. StatutaGradaOpatije ( SNPGŽ 25/09 i 30/09- ispravak, 07/13 i 17/13 - pročišćeni tekst ) GradskovijećeGrada Opatije na sjednici održanoj 31. siječnja 2018.godinedonosi

ODLUKU

1.Grad Opatija, kao jedan od osnivačatrgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. za gradnju, upravljanje i gospodarsko korištenje žičarom prihvaća Odluku o povećanju temeljnog kapitala uplatom novca i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o., Opatija koje Odluke su donesene na Skupštini društva održanoj 22. 12. 2017.g. i sastavni su dio ove odluke.

2.Grad Opatija će u svrhu povećanja temeljnog kapitala društva unijeti u temeljni kapital društva iznos od 160.000,00 kn (stošezdesettidsućakuna) uplatom u novcui to 80.000,00 kuna dana 31. siječnja 2018.g., a ostatak od 80.000,00 kuna najkasnije do 30. travnja 2018., uz istovremeno stjecanje novog poslovnog udjela u Društvu u nominalnom iznosu od 160.000,00 kuna

3.U Proračunu Grada Opatije za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 80.000,00 kn temeljem Informacije o Regionalnom razvojnom projektu Učka s elabortaom o društveno-ekonomskoj opravdanosti razvoja Projekta razmatranoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije koja je održana 08. 12. 2016.g. koja sredstva će biti prenesena radi uplate u 2018.g. U Proračunu Grada Opatije za 2018. osigurana su daljnja sredstva u iznosu od 80.000,00 kn dakle ukupno 160.000,00 kuna za stjecanje novog poslovnog udjela Grada Opatije u Društvu.

4.Daje se ovlaštenje gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmić, ing. da u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom o osnivanju trgovačkog društva u funkciji člana Skupštine društva poduzme sve potrebne radnje za sudjelovanje Grada Opatije u donošenju Odluke iz točke 1. ove odluke.

5.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 361-01/09-01/08

URBROJ: 2156/01-01-18-12

Opatija, 31. siječnja 2018.g.

GRAD OPATIJA GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr