SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD OPATIJA

1.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12,15/15) te članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09-ispravak,7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 31.siječnja 2018.godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Opatije za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu (Službene novine PGŽ br. 37/17) članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Obveze po danim jamstvima iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2018. godinu, Razdjel 002- Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program 2080- Otplate kredita, Aktivnost K208002- Vodopskrba i kanalizacija u iznosu od 3.200.000 kuna.

(2) Obveze na ime kamata po kreditu za izgradnju Centra Gervais iskazane su u Računu prihoda i rashoda Proračuna za 2018. godinu, razdjel 002-Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Program 2080- Otplate kredita, Aktivnost K208003- Izgradnja Doma umjetnosti, u iznosu od 894.250 kuna.

(3) Grad će se u 2018.godini zadužiti uzimanjem kredita kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 5.126.772,12 eur-a u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate, procijenjene vrijednosti 38.500.000 kuna, na rok od 14 godina, za refinanciranje kredita za projektiranje i izgradnju Centra Gervais.

(4) Očekivani iznos ukupnog duga na kraju 2018.godine iznositi će 48.102.882 kuna što uključuje glavnicu i kamate i to po osnovi kredita za izgradnju Centra Gervais u iznosu od 38.785.082 te po osnovi jamstva za izgradnju vodoopskrbe 9.317.800 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/17-01/24

URBROJ: 2156-01-01-18-4

Opatija, 31.01.2018..godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr