SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

7.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 03/18), slijedom prijedloga pročelnika Upravnih odjela Grada Malog Lošinja, a u skladu s Planom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2018. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske br. 38/17), na temelju čl. 47. st. 3. t. 13 Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br: 24/17) GradonačelnicaGrada Malog Lošinja, dana 16. siječnja 2018. godine, donosi,

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
Za Upravne odjele Grada Malog Lošinja
u 2018. godini

I.

Utvrđuje se da su u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja na dan 16.01.2018. godine nepopunjena sljedeća radna mjesta:

a) u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom:

-dostavljač (1 izvršitelj/ica),

-spremačica (1 izvršitrelj/ica)

b) u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša:

-viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica),

-viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica),

-referent komunalni redar (2 izvršitelja/ice).

Ostala radna mjesta, sistematizirana Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Malog Lošinja popunjena su na neodređeno vrijeme.

II.

Tijekom 2018. godine u Upravne odjele Grada Malog Lošinja planiraju se popuniti sljedeća radna mjesta:

-u Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom, radna mjesta:

1. dostavljač (1 izvršitelj/ica)

2. spremačica (1 izvršitrelj/ica)

-u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, radna mjesta:

1.viši stručni suradnik za pravna pitanja komunalnog sustava, urbanizma i zaštite okoliša (1 izvršitelj/ica),

2.viši stručni suradnik za održavanje i gradnju objekata komunalne infrastrukture (1 izvršitelj/ica),

3.viši stručni suradnik za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (1 izvršitelj/ica),

4.referent komunalni redar (2 izvršitelja/ice).

Ovaj Plan se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije i na web stranici Grada Malog Lošinja.

KLASA: 100-01/18-01/01

URBROJ: 2213/01-01-18-01

Mali Lošinj, 16. siječnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ

GRADONAČELNICA
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr