SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Na temelju članka 107. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko - goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja dana 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o popisu nerazvrstanih cesta na području
Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 8/15 i 37/15), na način da se u tablici popisa nerazvrstanih cesta sortiranih po naseljima:

-dodaje:

ML - 186 Kod Čikat 9 Mali Lošinj 105
(kod hotela Bellevue)

-dodaje:

ML-187 Katastarska ćestica 405 Mali Lošinj 48

(k.o. Mali Lošinj-grad)

-mijenja sveukupna duljina (m) nerazvrstanih cesta u
naselju Mali Lošinj:

Mali Lošinj ukupno 71.467

-tako da glasi:

Mali Lošinj ukupno 71.620

-mijenja sveukupna duljina (m) nerazvrstanih cesta na području Grada Maloga Lošinja:

Sveukupno 547 Sveukupna duljina 322.469

nerazvrstanih cesta

-tako da glasi:

Sveukupno 549 Sveukupna duljina 322.622
nerazvrstanih cesta

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Klasa: 340-01/18-01/05

Urbroj: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 31. siječnja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr