SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA PUNAT

5.

Na temelju članka 36. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/ 13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 9. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način provedbe:

1.mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i

2.mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada.

Kada uklanjanje odbačenog otpada podrazumijeva mjere koje nisu uređene ovom Odlukom, primjeniti će se Zakon neposredno.

Članak 2.

Mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada su:

-učestala kontrola komunalnog redarstva stanja spremnika za komunalni otpad na lokacijama kod korisnika usluge i na javnim površinama,

-postava znakova upozorenja o zabrani odbacivanja otpada na potencijalnim kritičnim lokacijama na kojima postoji povećana mogućnost nepropisnog odlaganja otpada,

-distribucija informacija o telefonskom broju na koji je moguće prijaviti nepropisno odbacivanje otpada i informacije o načinu postupanja sa komunalnim otpadom,

-distribucija letaka o načinu zbrinjavanja otpada putem isporučitelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

-periodične akcije uklanjanja nepropisno odbačenog otpada provode se na području Općine Punat edukativno - ekološkom akcijom prikupljanja otpada iz podmorja puntarske drage »Puntarska draga, svima na draga« i »Zelena čistka« u svibnju svake godine.

Članak 3.

Sredstva za provedbu mjera iz članka 1. ove Odluke osiguravaju se u proračunu Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/1

URBROJ:2142-02-01-18-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51521&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr