SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

9.

Na temelju članka 60. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/13), članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), uz prethodnu suglasnost br. 511-09-05-87-92/17 DG Policijske uprave Primorsko-goranske od 4. siječnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prometovanju cestovnog turističkog vlaka
na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način prometovanja cestovnim - turističkim vlakom na području Općine Lopar, kao posebni vid javnog prijevoza putnika.

Cestovni - turistički vlak je sklop jednog vučnog vozila i do dvije priključne prikolice namijenjene za prijevoz putnika na određenim relacijama radi turističkog razgledavanja.

Vožnja cestovnim - turističkim vlakom odvije se brzinom utvrđenom člankom 55. stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 2.

Cestovni - turistički vlak na području Općine Lopar ima slijedeću trasu kretanja:

1. TRASA RTIĆ - LUKA LOPAR

Rtić (početno, završno stajalište) - Mul (zaustavno stajalište) - luka Lopar (zaustavno stajalište) - povratak luka Lopar - Mul (zaustavno stajalište) - Rtić (završetak trase).

Članak 3.

Prometovanje cestovnog - turističkog vlaka odvija se u razdoblju od 01. svibnja do 01. listopada svake godine i to u radnom vremenu od 08:00 do 23:00 sata svakog dana.

Putnici u cestovnom - turističkom vlaku voze se isključivo u sjedećem položaju.

Članak 4.

Općina Lopar postavlja odgovarajuću prometnu signalizaciju i na prikladan način označava pravac vožnje polazišta, okretišta i stajališta cestovnog vlaka.

Organizator vožnje cestovnog - turističkog vlaka na istim mjestima mora istaknuti vozni red i cijenu vozne karte.

Članak 5.

Prometovanje cestovnog - turističkog vlaka obavlja se na temelju Ugovora o koncesiji za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom.

Ugovor se sklapa na vrijeme od 4 (četiri) godine, uz plaćanje godišnje naknade.

Ugovor nije prenosiv i može ga koristiti samo organizator vožnje cestovnog vlaka s kojim je zaključen.

Članak 6.

Ugovor o koncesiji sklapa se u postupku nadmetanja temeljem Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i sukladno Planu davanja koncesija na području Općine Lopar kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

Članak 7.

Cjenik usluga vožnje cestovnim - turističkim vlakom utvrđuje organizator vožnje, uz prethodnu ovjeru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Načelnik može posebnom odlukom utvrditi maksimalni iznos cijene vožnje cestovnim - turističkim vlakom u provedbi društvene kontrole cijena komunalnih usluga.

Članak 8.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim - turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni - turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 9.

Vozač cestovnog - turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:

- putnik fizički agresivan

- putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.

Članak 10.

Vozač cestovnog - turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu za obavljeni prijevoz.

Smatra se da je račun uredan kada su na njemu naznačeni:

- izvršitelj usluga,

- datum vožnje,

- broj računa,

- novčani iznos naknade,

- i drugi elementi koji se reguliraju u skladu sa pozitivnim propisima.

Članak 11.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog - turističkog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati policijskoj postaji.

Članak 12.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/18-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-18-07

Lopar, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr