SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

7.

Na temelju članka 19. Statuta Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju članova Odbora
za kupnju i prodaju nekretnina Općine Lopar

I.

Ovom Odlukom razrješuju se dosadašnji članovi Odbora za kupnju i prodaju nekretnina u Općini Lopar:

1. Alen Andreškić, Lopar 611A

2. Frane Gabrić, Lopar 69

3. Damir Paparić, Lopar 373

4. Dalibor Jakuc, Lopar 389

5. Manuela Matahlija, Lopar 476

II.

U sastav Odbora za kupnju i prodaju imenuju se:

1. Paparić Dominik, Lopar 457

2. Matković Ivica, Lopar 220

3. Pičuljan Dario, Lopar 391

4. Matahlija Marija, Lopar 338

5. Krstaš Ljiljana, Lopar 41

6. Ivanić Josip, Lopar 474

7. Majstorović Suzana, Lopar 239

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/18-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-18-05

Lopar, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51281&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr