SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA LOPAR

5.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 125/10,0 2/11,83/12 i 10/17), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska
odobrenja na području Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar, u sastavu:

1.Matahlija Joško, Lopar 376, predstavnik Općine Lopar

2. Mušćo Marin, Lopar 173, predstavnik Općine Lopar,

3. Škarić Mirko, Lopar 403, predstavnik Općine Lopar

4.Marunić Zlatan, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije,

5.Frankić Aron, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Lopar.

Članak 2.

Članovi Vijeća iz članka 1. ove Odluke biraju između sebe predsjednika Vijeća.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po izdanom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka. Naknade iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz proračuna Općine Lopar.

Članak 4.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar djeluje u skladu s nadležnostima, pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima.

Članak 5.

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar traje do konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Lopar.

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar mogu biti ponovno birani.

Članak 6.

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar saziva općinski načelnik Općine Lopar.

Članak 7.

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar dužnost može prestati i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- smrću člana,

- razrješenjem na vlastiti zahtjev,

- razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 33/13).

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/18-01/01

Ur. broj: 2196/02-01-18-02

Lopar, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51281&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr