SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) smoupravi (»Narodne novine« br. 86/08 i 61/11), Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 10. siječnja 2018. godine, slijedeći,

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2018. godinu

I.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2018. godinu (dalje u tekstu: Plan) donosi se za upravna tijela Grada Raba za 2018. godinu.

II.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Raba za 2018. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenuje se od 1. siječnja 2018. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/02.

URBROJ: 2169-01-01-18-1-1.

Rab, 10. siječnja 2018.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr