SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 5. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 - pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Punat donosi

ODLUKU
o oslobađanju korisnika prava na informaciju naknade troškova dostave informacije

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se oslobađanje korisnika prava na informaciju od obveze plaćanja naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koji ne prelaze iznos od 20,00 kuna (slovima: dvadesetkuna).

Članak 2.

Iznosi visina naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije određeni su člankom 2. Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/18-01/2

Urbroj: 2142-02-02/1-18-1

Punat, 8. siječnja 2018. godine

OPĆINA PUNAT

Općinski načelnik
Marinko Žic


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr