SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 16. Petak, 24. lipnja 2005.
OPĆINA PUNAT
18

16.

Na temelju članka 20. st. 1. toč. 4. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01, 28/01 i 8/05), članka 2. st. 1. i 2. i članka 13. st. 2. Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na konstituirajućoj sjednici održanoj 01. lipnja 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru Odbora za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Punat izabiru se:

- Petar Žic, za predsjednika,

- Bojan Mladenović, za potpredsjednika,

- Branko Karabaić, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/6

Ur. broj: 2142-02-01-05-10

Punat, 01. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mladen Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr