SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 1. Ponedjeljak, 15. siječnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

2.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/ 13 i 85/15), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područ

Općina Dobrinj

noj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/ 09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici, održanoj dana 22.12.2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine
Dobrinj za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000,00 A100601

-nogometni turniri 20.000,00

-boćarski turnir 15.000,00

-kup Općine Dobrinj u boćanju 25.000,00

-sportaš godine otoka Krka 5.000,00

-ostali rashodi sporta 10.000,00

-Kup Općine Dobrinj u šahu 7.000.00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 70.000,00 A100602

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 550.000,00 K100603

-uređenje sportskog igrališta Polje 250.000,00

-projekt sportskog centra Čižići 60.000,00

-sportski centar Čižići 240.000,00

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA 100.000,00 A100604

JAVNE POTREBE U SPORTU 300.000,00 A100626

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 85.000,00 K100627

UKUPNO 1.187.000,00.

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora i druge relevantne dokumentacije, te po javnom pozivu za sportska društva i ostale sporske aktivnosti za udruge, koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, a najkasnije do 28. veljače.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-17-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr