SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
GRAD RAB

107.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu KLASA: 023-06/17-01/12 UR.BROJ: 2169-01-01-17-1-1 od 8. veljače 2017. godine ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/17 i 27/17), Gradonačelnik Grada Raba dana 27. prosinca 2017. donosi

Druge izmjene Programa potpora poljoprivredi na
području Grada Raba za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/17 i 27/17, u daljnjem tekstu: Program) u članku 5. stavku 1. broj »150.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »100.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. Programa broj »35.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 5. Programa broj »2.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 3. Programa broj »20.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »2.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »4.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 2. Programa broj »20.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. Programa broj »40.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »58.000,00 kn«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/17-02/104.

URBROJ: 2169-01-01-17-01-1.

Rab, 27. prosinca 2017.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=51280&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr