SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA VRBNIK

64.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 4. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o općinskim porezima Općine Vrbnik

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se općinski porezi kao prihod Općine Vrbnik kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Vrbnik slobodno raspolaže.

Članak 2.

Općina Vrbnik uvodi slijedeće poreze:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. porez na korištenje javnih površina

II. Porez na potrošnju

Članak 3.

1) Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

2) Općina Vrbnik je Odlukom o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju prenijela na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

III. Porez na kuće za odmor

Članak 4.

1.) Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15 kuna po metru kvadratnom.

2.) Porez na kuće za odmor za nekretnine koje su stečene nasljeđivanjem, a prethodno su služile za stalno stanovanje, plaća se u visini od 5 kuna po metru kvadratnom.

3.) Općina Vrbnik je Odlukom o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor prenijela na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

IV. Porez na korištenje javnih površina

Članak 5.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javnu površinu.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Vrbnik odnosno površine kojima upravlja Općina Vrbnik na kojima Jedinstveni upravni odjel dozvoli obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez odobrenja.

Za korištenje javnih površina obveznici plaćaju porez za svaki četvorni metar prostora koji koriste, ukoliko se porez ne obračunava u paušalnom iznosu.

Ugostiteljska terasa je dio javne površine u neposrednoj blizini ugostiteljskog poslovnog prostora koja se može koristiti za postavu stolova, stolica, automata i hladnjaka za sladoled i dekorativnih elemenata (vaza za cvijeće, zaštitna ograda, suncobrani, tende i sl.).

Porez se obračunava u dnevnom iznosu prema četvornom metru javne površine i to kako slijedi:

1.za zabave, putujuće predstave i ostale sezonske i druge priredbe - 5,00 kn/m2

2.za zauzimanje terasa i otvorenih prostora za ugostiteljsku djelatnost:

a)tijekom ljetne sezone - minimalno za 6 mjeseci - 1,00 kn/m2

b)za ostalo razdoblje od 6 mjeseci ukoliko se nastavlja koristiti - 0,50 kn/m2

3.za izložbeno prodajne punktove i rashladne uređaje maksimalne površine 5 m2 - 3,00 kn/m2.

4.Porez se obračunava u paušalnom iznosu:

a)za štandove (nakit, bižuterija, knjige i sl.) - 1.500,00 kn/mjesečno

b)za kioske (novine, cigarete, brza prehrana i sl.) - 450,00 kn/mjesečno

c)ostalo - 800,00 kn/mjesečno

Naplata po točki 4. ovog članka vrši se unaprijed za 6 mjeseci prilikom izdavanja rješenja, a ukoliko objekti iz točke 4. ovog članka zauzimaju prostor cijelu godinu, a ne koriste se za obavljanje registrirane djelatnosti naplaćuje se za preostalih šest mjeseci 50% navedenih iznosa mjesečno.

Članak 6.

Pravna ili fizička osoba dužna je pismeno uputiti Jedinstvenom upravnom odjelu zahtjev o namjeri korištenja javne površine, sa točno navedenom lokacijom, površinom i vremenom korištenja javne površine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik u roku od 15 dana od prijema zahtjeva donosi rješenje o korištenju javne površine i razrezu poreza, maksimalno na pet godina s mogućnošću produženja osim ako je na javnoj površini predviđena druga namjena.

U rješenju se obvezno navodi da je plaćanje mjesečno do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezu na potrošnju (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 24/2001), Odluka o porezu na kuće za odmor (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 24/2001), Odluka o porezu na tvrtku ili naziv (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 24/2001), Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 24/2001, 26/06, 30/07 i 19/10).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

KLASA:415-02-17-01/23

URBROJ:2142-07-03-17-1

Vrbnik, 20. prosinca 2017.

OPĆINA VRBNIK OPĆINSKO VIJEĆE

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Ivan Juranić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr