SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

222.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15-ispravak pročišćenog teksta), članka 9. i članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijela je

ODLUKU
o pristupanju Primorsko-goranske županije
Savezu Alpe - Jadran

I.

Primorsko-goranska županija pristupa Savezu Alpe- Jadran s ciljem pružanja mogućnosti subjektima s područja Primorsko-goranske županije da kandidiraju projekte s međunarodnom komponentom na natječaje za sufinanciranje sredstvima iz fonda Saveza Alpe-Jadran, te s ciljem olakšavanja pronalaženja i dogovaranja partnerstava za suradnju na projektima te kandidiranje projekata na natječaje za sufinanciranje sredstvima iz fondova Europske unije, prvenstveno iz programa Interreg Središnja Europa.

II.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje pristupnih dokumenata te imenovanje predstavnika u Upravni odbor i radna tijela Saveza Alpe- Jadran.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-9

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr