SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

221.

Na temelju članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15 ), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na8. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijela je

ODLUKU
o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta
Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

Članak 1.

Primorsko-goranska županija financirat će gradnju sustava za zasnježenje i uređenje cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

Ova Odluka donosi se za razdoblje od 2018.-2020. godine.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

. u 2018. godini u iznosu od 5.850.000,00 kn

. u 2019. godini u iznosu od 8.000.000,00 kn

. u 2020. godini u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Članak 3.

Utvrđuje se da je Goranski sportski centar d.o.o. nositelj provedbe aktivnosti iz članka 1. ove Odluke i korisnik sredstava iz članka 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Okvirnog sporazumao financiranju aktivnosti iz članka 1. ove Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih člankom 2. ove Odluke.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje godišnjih ugovora temeljem Okvirnog sporazuma iz stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-04/17-01/10

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-6

Rijeka, 21. prosinca 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr