SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

102.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad Opatija), kao Poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan popredsjedniku Borisu Pleši (u daljnjem tekstu: Sindikat),

pregovarajući o materijalnim pravima temeljem članka 116. stavka 2. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (SN PGŽ br. 37/ 14, 37/15, 34/16 i 4/17- u nastavku: Kolektivni ugovor) zaključili su 11. prosinca 2017. godine, sljedeći

ANEKS broj IV
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da je trajanje Kolektivnog ugovora produženo na dodatne dvije godine bez provedbe ponovnog postupka sklapanja, što je u skladu s člankom 121. stavkom 2. Kolektivnog ugovora, obzirom da niti jedna ugovorna strana nije najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja obavijestila drugu stranu da se tome protivi.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kolektivni ugovor važi do 1. siječnja 2020. godine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbi članka 43. stavka 1., članka 47. stavka 1.i članka 49. stavka 1. ovog Kolektivnog ugovora, za 2018. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

1) suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % ako zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti;

2) regres za korištenje godišnjeg odmora koji pripada službeniku i namješteniku sukladno Kolektivnom ugovoru,bit će isplaćen u neto iznosu od 1.500,00 kuna;

3) jednokratni dodatak- božićnica koja pripada službeniku i namješteniku sukladno Kolektivnom ugovoru, bit će isplaćena u neto iznosu od 1.000,00 kuna.

Ukoliko se tijekom 2018. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava službenika i namještenika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će sa Sindikatom voditi posebne pregovore.

Članka 3.

Članka 48. ovog Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Svaki službenik i namještenik ima povodom Uskrsa pravo na dar u naravi čija vrijednost iznosi400 kuna.«

Članak 4.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/14-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-17-12

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT

Gradonačelnik Predsjednik

Ivo Dujmić, v.r. Boris Pleša, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr