SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

101.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, koji zastupa gradonačelnik Ivo Dujmić, kao Osnivač,

i

FESTIVAL OPATIJA, Ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture, Opatija, Zertbb, koju zastupa ravnatelj Ernie Gigante Dešković, kao Poslodavac, s jedne strane,

te

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2., 10000 Zagreb (u nastavku teksta: Sindikat), koji zastupa predsjednik Boris Pleša, s druge strane

dana 11. prosinca 2017. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj III
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Festivalu Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da je trajanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u Festivalu Opatija (SN PGŽ 20/16, 35/16 i 4/17- u nastavku teksta: Kolektivni ugovor) produženo na dodatne dvije godine bez provedbe ponovnog postupka sklapanja, što je u skladu s člankom 114. stavkom 2. Kolektivnog ugovora, obzirom da niti jedna ugovorna strana nije najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja obavijestila drugu stranu da se tome protivi.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kolektivni ugovor važi do 4. veljače 2020. godine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 41. Kolektivnog ugovora za 2018. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

- suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je zaposlenik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 % zaposleniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % zaposleniku sa stečenim doktoratom znanosti.

Ukoliko se tijekom 2018. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Aneks se sklapa u osamjednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 120-10/16-01/05

URBROJ: 2156/01-03/01-17-12

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT

Gradonačelnik Predsjednik

Ivo Dujmić, v.r. Boris Pleša, v.r.

ZA FESTIVAL OPATIJA

Ravnatelj

Ernie Gigante Dešković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr