SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

100.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću, kao Osnivač,
i Poslodavac

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »VIKTOR CAR EMIN« OPATIJA, Opatija, N. Tesle 2, zastupana po ravnateljici Suzani Šturm-Kržić, s jedne strane
te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, zastupan po glavnoj tajnici Ljubici Pilić (u daljnjem tekstu: Sindikat), s druge strane

dana 18. prosinca 2017. godine zaključuju sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici
»Viktor Car Emin« Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da je trajanje Kolektivnog ugovoraza zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija (SN PGŽ br. 3/16, u nastavku: Kolektivni ugovor) produženo na dodatne dvije godine bez provedbe ponovnog postupka sklapanja, što je u skladu s člankom 116. Kolektivnog ugovora, obzirom da niti jedna ugovorna strana nije najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja obavijestila drugu stranu da se tome protivi.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kolektivni ugovor važi do 4. veljače 2020. godine.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u dosadašnjoj primjeni Kolektivnog ugovora nije bilo teškoća.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 41. Kolektivnog ugovora, za 2018. godinu ugovorne strane suglasile su se o sljedećem:

- suspendiraju se utvrđena prava na uvećanje osnovne plaće: za 5% ako je radnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od jedne godine, za 7 % ako je radnik završio poslijediplomski specijalistički studij u trajanju dužem od jedne godine, za 8 %radniku sa stečenim magisterijem znanosti, za 15 % radniku sa stečenim doktoratom znanosti.

Ukoliko se tijekom 2018. godine povećaju proračunski prihodi iz kojih se financiraju materijalna prava radnika, poslodavac može na materijalna prava primijeniti osnovne odredbe Kolektivnog ugovora, o čemu će se voditi posebne pregovore.

Članak 3.

Ostali uglavci Kolektivnog ugovora ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisa, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 112-10/16-01/02

URBROJ: 2156/01-03/01-17-13

ZA GRAD OPATIJU ZA SINDIKAT

Gradonačelnik Glavna tajnica
Ivo Dujmić, v.r. Ljubica Pilić, v.r.

ZA GKČ »V.C. EMIN« OPATIJA

Ravnateljica

Suzana Šturm-Kržić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr