SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

64.

Temeljem članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 1. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O
SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 42/14 i 22/16) (u daljnjem tekstu Odluka) mijenjaju se članci 38., 39. i 40. kako slijedi:

»Članak 38.

Pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju roditelji od kojih barem jedan od roditelja i dijete imaju neprekidno prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica u zadnjih 5 godina.

U slučaju da korisnik promijeni mjesto prebivališta iz Općine Malinska-Dubašnica, gubi pravo na isplatu neisplaćenih obroka za godine u kojima je odjavio prebivalište.

Pravo na isplatu naknade za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruju i posvojitelji djece pod jednakim uvjetima kao i za novorođenu djecu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Članak 39.

Iznos naknade za nabavu opreme novorođenčeta isplaćuje se izravno roditelju u visini:

-4.000,00 kn za prvo dijete, isplata se vrši nakon rođenja djeteta,

-7.000,00 kn za drugo dijete, isplata prve rate naknade u iznosu od 4.000,00 kn vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa od 3.000,00 kn vrši se nakon godine dana,

-12.000,00 kn za treće dijete, isplata prve rate naknade u iznosu od 4.000,00 kn vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u dvije jednake rate u naredne dvije godine,

-18.000,00 kn za četvrto dijete, isplata prve rate naknade u iznosu od 4.500,00 kn vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u tri jednake rate u naredne tri godine i

-25.000,00 kn za peto i svako daljnje dijete, isplata prve rate naknade u iznosu od 5.000,00 kn vrši se nakon rođenja djeteta, a isplata preostalog iznosa vrši se u četiri jednake rate u naredne četiri godine.

Članak 40.

Roditelji novorođenog djeteta koji ne ispunjavanju kriterij iz stavka 1. članka 38., ostvaruju pravo na naknadu za nabavu opreme novorođenčeta ako barem jedan od roditelja i dijete imaju neprekidno prebivalište u Općini Malinska- Dubašnica u proteklih godinu dana od rođenja djeteta u iznosu od 3.000,00 kn.«

Članak 2.

U članku 52. Odluke dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Jedinstveni upravni odjel izvršiti će provjeru svih dokaza i činjenica relevantnih za ostvarenje prava iz ove Odluke prilikom odobravanja prava, kao i za vrijeme ostvarivanja prava, te je s toga osnova ovlašten, u slučaju promjene činjenica u svezi ostvarivanja prava, privremeno obustaviti isplatu pomoći do provjere svih činjenica.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. članka 52. postaju stavci 3. i 4..

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-02/1

URBROJ: 2142/05-01-17-24

Malinska, 21. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Mirjana Maršić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51511&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr