SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

58.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je

PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
PRORAČUNA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci Proračuna za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Malinska-Dubašnica povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna kako slijedi:

Članak 5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu i Projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-08/17-01/1

URBROJ: 2142/05-01-17-13

Malinska, 21. prosinca 2017.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica
Mirjana Maršić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51511&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr