SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

42.

Temeljem odredbi članaka 16., 33. i 34. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
OPĆINE LOPAR ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, sadrže rashode na nefinancijskoj imovini, kapitalnim pomoćima i donacijama.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Plan razvojnih programa i Projekcije, usklađivati će se svake godine.

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenim internet stranicama Općine Lopar www.opcina-lopar.hr, a stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-03/17-01/01

Ur.broj: 2169/02-01-17-30

Lopar, 18. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr