SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 16. Petak, 24. lipnja 2005.
GRAD OPATIJA
23

19.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« broj 23/01) i članka 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« broj 7/04, 12/04 i 23/04), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, donosi

RJEŠENJE
o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Opatije

I.

U Komisiju za izbor i imenovanja izabiru se:

Za predsjednika:

1. Marko Orešković, Opatija, Stanka Jurdane 4,

Za članove:

1. Roman Cvek, Opatija, Nova cesta 119,

2. Dr. sc. Dušan Vrus, Opatija, M. Tita 52,

3. Marko Ćorić, Opatija, Joakima Rakovca 16,

4. Dubravko Kapetanić, Opatija, Nova cesta 51.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/06

Ur. broj: 2156/01-01-05-1

Opatija, 15. lipnja 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjedavatelj
konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća
Lucijan Kos, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr