SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

84.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (Službene novine Primorsko goranske županije, broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Punat za 2018. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2017. godinu te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje od 2017. - 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite za 2018. godinu.

Članak 2.

Tijekom 2018. godine potrebno je:

1. izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite, a osobito:

-donijeti Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Punat,

-staviti van snage Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Punat »Službene novine Primorsko goranske županije« broj 5/ 2016),

-donijeti Plan vježbi civilne zaštite,

-donijeti plan djelovanja civilne zaštite,

2. provoditi osposobljavanje i vježbe postrojbi civilne zaštite.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat čini prilog ovog Godišnjeg plana.

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine i objaviti će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

 

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-32

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr