SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

75.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat.

Članak 2.

Planirana sredstva koristiti će se za financiranje rashoda kapitalnog projekta K 100004 - Prostorno planska dokumentacija kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru 50.000,00 kn

RASHODI

1. PROSTORNO PLANIRANJE K100004 50.000,00 kn

-Izrada četverogodišnjeg Izvješća stanja u prostoru

Općine Punat 35.000,00 kn

-Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Punat 15.000,00 kn

Članak 3.

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju dostavljenih rješenja o izvedenom stanju te naplaćenih izdanih rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01/17-19

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr.med.v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51521&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr