SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

67.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) ičlanka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednicio držanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
Javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju
na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 16 i 11/17) u članku 2. točki 1., alineji 2. Dječji vrtić »Lastavica« umjesto iznosa: »1.851.860,00 kn« treba biti iznos:»1.983.791,39 kn«.

Članak 2.

U točki 2.,alineji 1. Kapitalne pomoći- izgradnja škole umjesto iznosa: »5.575.975,00 kn« treba biti iznos: »3.575.975,00 kn«.

U točki 2., alineji 2. tekst: »Kapitalna pomoć-nabavka udžbenika« mijenja se i glasi: »Pomoć obiteljima i kućanstvima«.

U točki 2., alineji 3. Tekuće pomoći (izleti, turniri i ostale aktivnosti) umjesto iznosa: »135.000,00 kn« treba biti iznos: »130.000,00 kn«.

U točki 2., alineji 4. Likovni kompleti, umjesto iznosa: »3.000,00 kn« treba biti iznos :»3.262,50 kn«.

U točki 2., alineji 5. Nagrade učenicima- knjige, umjesto iznosa: »3.000,00 kn« treba biti iznos: »3.242,75 kn«.

Članak 3.

U točki 3., alineji 3. Ostale naknade iz proračuna u novcu-mentori i učenici, knjige, umjesto iznosa: »51.500,00 kn« treba biti iznos: »33.500,00 kn«.

Članak 4.

U točki 4. Stipendije i školarine umjesto iznosa: »250.000,00 kn« treba biti iznos: »260.000,00 kn«.

Članak 5.

U točki 5., alineji 1. Sufinanciranje prijevoza- učenici umjesto iznosa: »30.000,00 kn« treba biti iznos: »33.000,00 kn«.

U točki 5., alineji 2. Sufinanciranje prijevoza - Stara Baška, umjesto iznosa: »12.000,00 kn« treba biti iznos: »15.000,00 kn«.

Članak 6.

U točki 6. Novigradsko proljeće umjesto iznosa :»2.000,00 kn« treba biti iznos: »0,00 kn«.

Članak7.

Ove 2. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-10

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr