SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

78.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br.36/95,70/97,128/99,57/ 00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/ 09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14,36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br.26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst,) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine,donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br.34/16, 28/17) u daljnjem tekstu: Program brišu se članci 2. do 8. te glase:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.524.344,59 kn od čega komunalni doprinos iznosi 2.500.000,00 kapitalne pomoći RH u iznosu 3.372.596,09 kn,prihodi od prodaje nefin. imovine 570.250,00 kn, višak u iznosu 631.498,50 , vlastiti prihodi u iznosu 25.000,00 kn i donacije u iznosu 425.000 kn.

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu s danom objave u Službenim novinama PGŽ.

Klasa: 361-02/17-01/08

Urbroj: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 15. prosinca 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr