SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA LOPAR

37.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 11. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE LOPAR ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018.
I 2019. GODINU

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i Projekciji proračuna za 2018. i 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 36/16), izmjenjuje se Proračun za 2017. godinu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i Projekciji proračuna za 2018. i 2019. godinu, mijenjaju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem i posebnom dijelu Proračuna za 2017. godinu, koji su razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/17-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-/17-22

Lopar, 11. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51281&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr