SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

220.

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (»Službene novine« broj 34/17), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 18. prosinca 2017. godine, donio je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE »REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE«

Članak 1.

U Upravno vijeće javne ustanove »Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije« (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuje se:

1. Krešimir Parat, dipl.oec., za predsjednika

2. Goran Petrc, prof., za člana

Članak 2.

Mandat predsjednika i člana Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/46

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-41

Rijeka, 18. prosinca 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr