SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

218.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 5. stavka 2. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (»Narodne novine« broj 37/16, 47/16), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. prosinca 2017. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o osnivanju članova
Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Stožera civilne zaštite Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 14/16 i 29/17) u članku 2. točka 10. mijenja se i glasi:

»10 Igor Petričić , predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanice Rijeka i Delnice, član«;

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-04/17-01/45

URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-21

Rijeka, 11. prosinca 2017.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr