SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

99.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine broj 65/16), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije KLASA:022-04/17-01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11 od 6. veljače 2017. godine« te članka 44. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 25/09, 30/09 i 07/13) Gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU
o načinu izrade Procjene rizika od velikih nesrećana području Grada Opatije

Članak 1.

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Opatije izrađuje se na temelju Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko- goranske županije (u daljem tekstu: Smjernice Županije) i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljem tekstu: Pravilnik, NN 65/16), te po uzoru na važeću Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

Nositelj izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Opatiju je izvršno tijelo Grada - Gradonačelnik Grada Opatije, kao glavni koordinator, uz suradnju sudionika koji se određuju ovom Odlukom, kako je to regulirano člankom 7. Pravilnika.

Članak 3.

Sudionici u izradi Procjene rizika Općine su Povjerenstvo-u obliku radne skupine određene ovom Odlukom, a za stručnu pomoć u izradi Ugovorom će se angažirati i ovlaštenik-ovlaštena pravna osoba za izradu planskih dokumenata civilne zaštite, u svojstvu konsultanta.

Članak 4.

Za voditelja Povjerenstva Grada Opatije - glavne radne kupine određujem zamjenicu gradonačelnika Grada Opatije, VERU ANIČIĆ, koja će izradu obavljati uz pomoć članova Povjerenstva i ovlaštene pravne osobe za izradu dokumenata CZ (ovlaštenika) tvrtke »VIZOR« d.o.o. iz Varaždina, u svojstvu konsultanta. Konsultant će organizirati rad Povjerenstva i koordinirati izradu dokumenta u cjelini, organizirati radne skupine po pojedinim scenarijima i usmjeravati njihov rad.

Članak 5.

U Povjerenstvo Grada Opatije za izradu Procjene rizika od velikih nesreća određujem:

1.VERA ANIČIĆ - voditelj Povjerenstva - Zamjenica gradonačelnika

2.GORDAN FILINIĆ - član - Zapovjednik JVP Opatija

3.PETAR SANIČANIN - član - Viši stručni suradnik za zaštitu od požara te zaštitu i spašavanje,

dok će konsultant (ovlaštenik) samostalno odrediti najmanje tri stručne osobe zaštite i spašavanja, s voditeljem svog sastava. Tijekom rada Povjerenstva po radnim skupinama u potrebnom obimu angažirati i druge djelatnike Grada Opatije, pripadnike Vatrogasne zajednice i drugih cjelina Grada.

Članak 6.

Nositelj izrade Procjene rizika predstaviti će rezultate rada radnih skupina i Procjenu rizika u cjelini, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke. Nakon toga radna skupina prestaje sa radom, a nositelj izrade će izvršiti potrebna daljnja usklađivanja dokumenta, uključujući i usvajanje dokumenta na Gradskom vijeću.

Članak 7.

Izrađeni dokumenti, sukladno stavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, neće se klasificirati ali je potrebno osigurati ograničenu dostupnost van radne skupine i uprave Grada Opatije.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama primorsko-goranske županije«.

KLASA : 810-01/17-01/03

URBROJ: 2156/01-03/01-17- 5

Opatija, 20. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić, ing.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr