SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine RH, broj 115/16, 101/17 ) te članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 12/2013 i 18/2014) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o gradskim porezima

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima («Službene novinePGŽ» broj 16/2017) članci 11, 14. i 15. brišu se.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-01/17-01/4

Urbroj: 2107/02-01-17-5

U Novom Vinodolskom, 13. prosinca, 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr