SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

76.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. godine donijelo je

Program održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2018. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u 2018. godini.

Članak 2.

U slijedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Cres Mali Lošinj d.o.o., za radove pod točkom 2., Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/17-01/15

Ur.broj:2213/02-04-02-01-17-2

U Cresu, 12. prosinca 2017. godine

 

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Patris Salković dipl.ing.stroj

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr