SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD CRES

70.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136 /12.,15/15.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine«, br. 29/09, 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 12. prosinca 2017. godine donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2019. - 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za razdoblje 2018. - 2020. godine, utvrđuje prihode i rashode u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, posebnom dijelu proračuna, te planu razvojnih programa, u kojem su razvrstani prema ekonomskoj,funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Proračun Grada Cresa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa: 400-01/17-1/28

Ur. broj: 2213/02-01-01-17-7

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Potpredsjednik:
Patris Salković dipl.ing. stroj

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr