SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

95.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/ 11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14.prosinca 2017. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

(1) Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu obuhvaća Redovno i Pojačano održavanje komunalne infrastrukture.

(2) Redovno održavanje komunalne infrastrukture za 2018.godinu obuhvaća poslove u okviru djelatnosti održavanja oborinske kanalizacije,održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,održavanje groblja,javnu rasvjetu,održavanje pomorskog dobra,hitne intervencije i ostale obveze te komunalne akcije mjesnih odbora.

(3) Pojačano održavanje obuhvaća troškove prijevoza putnika u javnom prometu, dio troškova funkcioniranja reciklažnog dvorišta u Lovranu, fitopatološku zaštitu palmi i buxusa, preventivno orezivanje krošanja stabala, nabavu i postavu novih elemenata dekorativne rasvjete, popravak stupova javne rasvjete , te zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone.

Članak 2.

(1) Ukupna vrijednost Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu iznosi 22.073.720 kuna

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne infrastrukture 18.692.720 kn

b)pojačano održavanje komunalne infrastrukture 3.381.000 kn

Članak 3.

Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja te opisom i opsegom poslova održavanja za 2018.godinu raspoređena su po djelatnostima kako slijedi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. g.

KLASA: 363-01/17-01/254

UR.BROJ: 2156-01-03/01-17-2

U Opatiji, 14.12. 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr