SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

93.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13.. i 36/15.) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09., 30/09 - ispravak i 7/ 13.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine usvojilo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu planiraju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i uređenju komunalnih objekata te nabavi uređaja i opreme u dijelu nerazvrstanih cesta, javnih površina, pomorskog dobra, javne rasvjete, javnog prijevoza te gospodarenja otpadom.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće poslove koji se odnose na planiranu gradnju objekata i uređaja te nabavu opreme sa naznakom izvora financiranja:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Vrijednosti radova iz članka 2. utvrđeni su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i sa primijenjenim cijenama za slične radove izvedene u 2017.godini.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/17-01/253

URBROJ: 2156/01-01/17-2

Opatija, 14.12. 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr