SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

88.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak, 7/13i 17/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja
građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju
na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/15, 34/15, 14/16 i 21/17), u članku 1. stavak 2. i u članku 4. stavak 1. riječi »do 31. prosinca 2017.« zamjenjuju se riječima »do 31. prosinca 2018.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/15-01/11

URBROJ: 2156/01-01-17-6

Opatija, 14. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr