SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD OPATIJA

87.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. DO 2020. GODINE

Članak 1.

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani prema programskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja raspoređuje se po nositeljima u dijelu proračuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

IV. ZAVRŠE ODREDBE

Proračun Grada Opatije za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGZ«.

KLASA: 400-08/17-01/07

URBROJ: 2156/01-05-01-17-6

Opatija, 14. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Dr.sc. Robert Kurelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr