SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
GRAD RAB

105.

Na temelju članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Grada Raba za 2017. godinu

I.

Usvaja se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2017. godinu.

II.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2017. godinu sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/17-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-17-25

Rab, 15. prosinca 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51280&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr